THE FUTURE d.c.

Ungdomskompani

Biografi

Est. 2019

2019      "this is THE FUTURE"           

THE FUTURE dance company er et ungdomskompani i Indre Fosen ledet av Anne Halonen v/ Halonen Dance.


Målet med kompaniet er å være et helårlig fordypningstilbud i dans. Deltakerne er medskapende i det meste av prosjekter, og utvikler derfor også kompetanse i skapende dans / koreografi. Kompaniets årshjul består av flere opptredener, ukentlige øvinger og bonusopplegg som helgeworkshops med gjestepedagoger eller utflukter for å se profesjonelle forestillinger. Detaljert plan gis ut i starten av hvert semester.

Kompaniet består per dags dato av dansere i ungdomsskolealder.
Det har inntil 15 plasser og prioriterer ved opptak elever som allerede er medlemmer. Ved ledige plasser holdes åpen audition. Kompaniet har opptak ved audition inntil to ganger i året og dato for neste audition er: Onsdag 1. juni 2022.

Anne Halonen / Halonen Dance

Kunstnerisk leder

Emmie L.-J.
Tea W.
Lea Michele M.
Andrea R.
Kristin Airida H.

Dansere